پرلیت |  عایق | مناسب | نسوز | عایق صوت| عایق دما | عایق حرارت | عایق برودت | انتقال گرما | انتقال حرارت | همزمان عایق و نسوز

پرلیت مناسب برای عایق

دانه بندی پرلیت هر اندازه باشد خاصیت عایق بودن حفظ میشود و اگر اندازه دانه ها بزرگ شوند میزان کارایی عایق کاری کاهش می یابد مطالعات و بررسی ها نشان می دهد که بهترین دانه بندی برای عایق کاری با پرلیت ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ میکرون می باشد طبیعی است که چگالی پرلیت هم باید برای عایق کاری مناسب باشد برای به دست آوردن بهترین نتیجه از عایق کاری با پرلیت باید به پایین ترین چگالی توجه کنیم ولی در کل می توان چگالی کمتر از ۸۰ کیلوگرم در متر مکعب را مناسب دانست .

دانه های کمتر از ۲۰۰ میکرون برای عایق مناسب نیستند زیرا : اولا ناخالصی های پرلیت که برای عایق مضر هستند در این دانه‌بندی جمع می‌شود . ثانیاً پرلیت های منبسط نشدهش هم که برای عایق کاری مناسب نیستند بیشتر در همین محدوده دانه بندی جمع می شوند ثالثا دانه های زیر ۲۰۰ میکرون تخلخل مناسب را  برای عایق به وجود نمی آورد

چاپ