نحوه تولید پرلیت منبسط شده

تولید پرلیت منبسط شده

برای تولید پرلیت نیازی به حرارتی از 850-1100 درجه هست . میزان حرارت موردنیاز به جنس سنگ و اندازه دانه بندی آن دارد هر مقدار LoI سنگ پرلیت کمتر و اندازه دانه بندی آن بزرگتر می شود حرارت بیشتری برای انبساط آن لازم است

پرلیت توسط کوره های افقی و عمودی تولید می شود کوره های افقی با سوخت فسیلی مثل گاز ، گازوئیل و .. کار می کند

کوره های افقی دونوع هستند

الف: کوره هایی که با سوخت فسیلی مثل گاز و گازوئیل کار میکند

با این کوره ها میتوان همه نوع پرلیت را با اندازه های مختلف تولید کرد

ب: کوره های الکتریکی

کوره های الکتریکی تنها قادرند بادانه بندی سنگ ریز کار کنند ، مجصول آن ها نیز زیاد درشت نیست و بیشتر کاربرد ساختمانی دارد

در تولید پرلیت نکات مهمی به شرح زیر وجود دارد

1- نظام حرارتی

2-ضریب انبساط فلزهای بکار رفته

3-نظام انتقال مواد اولیه و محصول

4- نظام خنک کردن

5- دانه بندی مواد خام

6- نظام آهال سازی مواد خام قبل از ورود به کوره

7-نظام مکش

8-نوع مواد خام باتوجه به کاربرد آن

9- زیرساخت نظام حمل و نقل

10- نظام بسته بندی


چاپ