قیمت پرلیت|سنگ پرلیت|پودر پرلیت|دانه بندی پرلیت | کرای حمل پرلیت |ازمایش پرلیت|قیمت سنگ پرلیت|قیمت پورد پرلیت|هزینه حمل پرلیت|کامیپون حمل پرلیت|ناخالصی پرلیت | چگالی پرلیت | عامل مهم |مقدار سنگ پرلیت

قیمت سنگ پرلیت چقدر است ؟

قیمت سنگ پرلیت می تواند به عوامل زیر بستگی داشته باشد

1

خلوص

سنگ پرلیت یک ماده معدنی هست و بصورت طبیعی دارای ناخالصی هست . مقدار و نوع ناخالصی های سنگ پرلیت می تواند متفاوت باشد. از سنگ پرلیت ابتدا باید آزمون های XRF و XRDو فلزات سنگین گرفته شود و توسط کارشناسان کاربرد آن در یک صنعت تعیین گردد پس مقدار خلوص و نوع و مقدار ناخالصی های موجود در سنگ پرلیت می تواند در قیمت سنگ پرلیت موثر باشد
2

LOI

یک عامل بسیار مهم در مقدار انبساط پرلیت ، آب ساختاری موجود در ان هست. هرچقدر مقدار آب ساختاری بیشتر باشد امکان انبساط بیشتر برای سنگ پرلیت بوجود آمده و پرلیت منبسط شده دارای تخلخل بیشتری خواهد بود پس درصد آب ساختاری در سنگ پرلیت در قیمت آن موثر خواهد بود
3

محل استقرار معدن پرلیت

محل استقرار معدن پرلیت هم در قیمت سنگ پرلیتموثر خواهد بود چون در قیمت حمل آن ، تاثیر گذار خواهد بود .هرچقدر معدن پرلیت به جاده و جاده های اصلی نزدیک باشد و فاصله محل مصرف به آن نزدیک باشد در قیمت سنگ پرلیت موثر خواهد بود

Comments (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Leave your comments

  1. Posting comment as a guest.
Rate this post:
Attachments (0 / 3)
Share Your Location

Print